Аутсорсинг (outsourcing) персоналу – що таке?
21.02.2024

Аутсорсинг (outsourcing) персоналу – що таке?

5/5 (1)

У світі сучасного бізнесу, де конкуренція надзвичайно висока, компанії постійно шукають нові способи оптимізації своєї діяльності та зниження витрат. Одним із таких способів став аутсорсинг персоналу, що є стратегічним кроком у напрямку оптимізації ресурсів і підвищення ефективності бізнесу. У цій статті ми розглянемо суть аутсорсингу персоналу, його переваги та недоліки, а також тенденції його розвитку у майбутньому. Багато компаній використовують аутсорсинг, щоб зосередитися на своєму основному бізнесі, делегуючи функції пошуку та відбору кандидатів на пропозиції роботи спеціалізованим агентствам.

Що таке аутсорсинг?

Аутсорсинг – це стратегічний підхід до управління бізнесом, що передбачає передачу певних функцій або процесів зовнішнім постачальникам послуг з метою оптимізації ресурсів, зниження витрат та підвищення конкурентоспроможності компанії. Замість виконання цих завдань власним персоналом, компанія наймає зовнішніх спеціалістів чи фірми, які спеціалізуються на виконанні цих завдань.

Аутсорсинг може стосуватися різних аспектів діяльності компанії, включаючи IT-послуги, бухгалтерський облік, кадрове адміністрування, виробництво, маркетинг, логістику та інші функції. Глибина та обсяг аутсорсингу можуть варіюватися від часткового делегування конкретних завдань до повного використання зовнішніх партнерів для виконання цілого ряду функцій.

Основна мета аутсорсингу полягає в тому, щоб дозволити компанії сконцентруватися на своїх основних ділових цілях і стратегічних завданнях, перекладаючи виконання операційних аспектів бізнесу на спеціалізованих фахівців або компанії, які мають відповідні знання та досвід.

Аутсорсинг може бути як внутрішнім, коли компанія передає функції своїм дочірнім підприємствам або підрозділам у інших країнах, так і зовнішнім, коли функції передаються зовнішнім постачальникам послуг. У будь-якому випадку, аутсорсинг дозволяє компаніям зосередитися на своїх основних компетенціях, збільшуючи ефективність та знижуючи загальні витрати.

Аутстафінг і аутсорсинг

Аутсорсинг

Аутсорсинг, як вже згадувалося, це процес делегування певних функцій або процесів зовнішнім постачальникам послуг. Компанія укладає договір із зовнішнім постачальником для виконання певних завдань або функцій, які раніше виконувалися власним персоналом. Наприклад, компанія може аутсорсити IT-підтримку, бухгалтерський облік або кадрове адміністрування. У деяких випадках, компанії також співпрацюють з агенцією з працевлаштування для забезпечення персоналом на тимчасовій основі.

Основна перевага аутсорсингу полягає в тому, що компанія може скористатися експертними знаннями та навичками зовнішніх постачальників, які спеціалізуються в конкретній сфері, що дозволяє підвищити якість та ефективність виконання завдань.

Аутстафінг

Аутстафінг, з іншого боку, це форма аутсорсингу, при якій зовнішні постачальники надають не лише послуги, а й персонал для виконання певних завдань в межах компанії-замовника. Зазвичай це означає, що зовнішній постачальник наймає працівників та відповідає за їх управління, оплату, навчання та інші аспекти персональної діяльності, але ці працівники фактично працюють на компанії-замовника і займаються виключно виконанням завдань цієї компанії.

Основна перевага аутстафінгу полягає в тому, що він дозволяє компаніям зосередитися на своїх основних функціях, не займаючись організаційними аспектами управління персоналом. При цьому, компанія отримує доступ до фахівців, які працюють в межах її власної організаційної культури та процесів.

Отже, хоча аутсорсинг та аутстафінг мають багато спільних рис, їх різниця полягає у рівні контролю та участі компанії у процесах управління персоналом. У будь-якому випадку, обидва ці підходи можуть бути ефективними інструментами для оптимізації діяльності компанії та забезпечення конкурентоспроможності на ринку.

Відколи аутсорсинг став популярним?

Аутсорсинг являє собою довгий еволюційний процес, який почався ще в середні віки, коли компанії використовували зовнішніх постачальників для виконання певних завдань, які вони не могли або не хотіли виконувати самостійно. Однак справжній підйом аутсорсингу припадає на другу половину 20-го століття і початок 21-го століття. Розглянемо основні фактори, що сприяли популярності аутсорсингу:

 • Глобалізація: З появою глобальних ринків і зростаючою світовою економікою, компанії стали шукати способи зниження витрат та підвищення конкурентоспроможності. Аутсорсинг дозволяє компаніям отримати доступ до дешевої робочої сили і навичок, що доступні за кордоном.
 • Технологічні зрушення: З розвитком технологій з’явилися нові можливості для ефективного управління віддаленими командами та постачальниками послуг. Інтернет та програмне забезпечення для спільної роботи дозволяють компаніям легко спілкуватися зі своїми зовнішніми партнерами і контролювати процеси аутсорсингу.
 • Підвищення конкуренції: У світі, де конкуренція стає все більшою, компанії стають більш свідомими щодо необхідності оптимізації витрат та підвищення ефективності. Аутсорсинг дозволяє компаніям зосередитися на своїх основних компетенціях, перекладаючи оперативні функції на зовнішніх постачальників, які можуть забезпечити кращі результати за менші витрати.
 • Зміна відносин з роботою: Сучасне покоління працівників часто шукає більшу гнучкість та можливості працювати віддалено. Аутсорсинг дозволяє компаніям привернути та утримувати талановитих працівників, надаючи їм можливість працювати на відстані.
 • Економічні переваги: Аутсорсинг дозволяє компаніям знизити витрати на управління персоналом, інфраструктуру та обладнання. Крім того, він дозволяє знизити ризики, пов’язані зі змінами в ринкових умовах або технологічних зрушеннях.

У цілому, аутсорсинг став популярним у наш час завдяки ряду факторів, які дозволяють компаніям зосередитися на своїх стратегічних цілях і забезпечити конкурентоспроможність у глобальному економічному середовищі.

Які переваги аутсорсингу для компаній?

Аутсорсинг персоналу має низку переваг для компаній, серед яких можна виокремити:

 1. Зниження витрат на управління та підтримку персоналу.
 2. Збільшення фокусу на стратегічних аспектах бізнесу.
 3. Доступ до висококваліфікованих спеціалістів із різних галузей.
 4. Зниження ризиків, пов’язаних з управлінням персоналом.

Які потенційні недоліки аутсорсингу?

Незважаючи на переваги, аутсорсинг може мати і свої недоліки, такі як:

 1. Втрата контролю над процесами та якістю виконання завдань.
 2. Ризик конфіденційності та безпеки даних.
 3. Можливість конфліктів із зовнішніми постачальниками.
 4. Можливий негативний вплив на моральну мотивацію власного персоналу.

Які послуги на аутсорсинг зазвичай обирають компанії?

Компанії можуть аутсорсити широкий спектр послуг, включаючи:

 1. Обробку даних та аналітику.
 2. IT-послуги та програмування.
 3. Бухгалтерську та фінансову звітність.
 4. Кадровий облік та рекрутинг.
 5. Клієнтське обслуговування та технічну підтримку.

Коли компанії обирають аутсорсинг співробітників?

Компанії можуть обирати аутсорсинг персоналу в різних ситуаціях, таких як:

 1. Потреба в доступі до спеціалізованих навичок або знань.
 2. Періодичні або сезонні потреби в додатковому персоналі.
 3. Бажання скоротити витрати на заробітну плату та переваги.

Аутсорсинг у майбутньому – чи буде все більше компаній обирати його?

Аутсорсинг у майбутньому збереже свою актуальність і, ймовірно, навіть зросте в популярності серед компаній. Ось деякі ключові тенденції, які можуть вплинути на розвиток аутсорсингу у майбутньому:

 1. Технологічні зміни: З постійним розвитком технологій, нові інновації в області штучного інтелекту, автоматизації та інших сферах можуть робити більше функцій підходящими для аутсорсингу. Технологічний прогрес також підвищить ефективність комунікації та співпраці з віддаленими постачальниками послуг.
 2. Зростання глобальної конкуренції: Умови глобального ринку змушують компанії шукати способи зниження витрат та підвищення ефективності. Аутсорсинг надає можливість отримати доступ до дешевої робочої сили та висококваліфікованих спеціалістів у різних країнах світу.
 3. Гнучкість та адаптивність: Аутсорсинг дозволяє компаніям швидко реагувати на зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі, забезпечуючи гнучкість та адаптивність у реагуванні на ринкові вимоги.
 4. Стратегічне управління ресурсами: Компанії все більше усвідомлюють значення стратегічного управління своїми ресурсами. Аутсорсинг дозволяє зосередитися на основних ділових цілях та діяти ефективніше за рахунок делегування операційних функцій.
 5. Виклики в управлінні персоналом: Зміни в організаційній культурі та розмаїтті працівників, включаючи робочі години, місце роботи та структуру оплати праці, можуть зробити аутсорсинг більш привабливим для компаній, що шукають гнучкість у управлінні персоналом.

Отже, можна очікувати, що аутсорсинг буде продовжувати займати важливе місце в стратегічному управлінні бізнесом у майбутньому. Його можливості забезпечують компаніям гнучкість, ефективність та доступ до необхідних ресурсів для досягнення їх бізнес-цілей у глобальному економічному середовищі.

Array
(
  [pl] => Array
    (
      [code] => pl
      [id] => 40
      [native_name] => polski
      [major] => 0
      [active] => 0
      [default_locale] => pl_PL
      [encode_url] => 0
      [tag] => pl
      [missing] => 1
      [translated_name] => Polish
      [url] => https://workafford.pl
      [country_flag_url] => https://workafford.com.ua/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/pl.png
      [language_code] => pl
    )

  [en] => Array
    (
      [code] => en
      [id] => 1
      [native_name] => English
      [major] => 1
      [active] => 0
      [default_locale] => en_US
      [encode_url] => 0
      [tag] => en
      [missing] => 1
      [translated_name] => English
      [url] => https://workafford.com
      [country_flag_url] => https://workafford.com.ua/wp-content/uploads/flags/us.png
      [language_code] => en
    )

  [uk] => Array
    (
      [code] => uk
      [id] => 54
      [native_name] => Ukrainian
      [major] => 0
      [active] => 1
      [default_locale] => uk_UA
      [encode_url] => 0
      [tag] => uk
      [missing] => 0
      [translated_name] => Ukrainian
      [url] => https://workafford.com.ua/autsorsing-outsourcing-personalu-shho-take/
      [country_flag_url] => https://workafford.com.ua/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/uk.png
      [language_code] => uk
    )

)
Choose languge